Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

WSS_Logging Veritabanının Aşırı Büyümesi

27 November 2014

SharePoint loglarının saklandığı bu veritabanı, kullanımımıza göre çok hızlı sayılabilecek şekilde büyüyebiliyor. Normalde son 14 güne ait logların saklandığı bu veritabanını daha az veri saklayacak şekilde yapılandırabiliriz. SharePoint farmında hangi aktivitelerin kaç günlük loglandığını öğrenmek için bir SharePoint 2013 Manahement Shell penceresi açıp şunu çalıştırabiliriz:

Get-SPUsageDefinition

Get-SPUsageDefinition-list

Aşağıdaki PowerShell scriptini setRetentionDays.ps1 adıyla kaydedip çalıştırırsanız, tüm aktivitelerin 3 gün loglanmasını sağlayabilirsiniz. Daha farklı bir değer için ise “-day” parametresi ile kaç gün olacağını belirterek çalıştırabiliriniz.

.\setRetentionDays.ps1 -day 5

Get-SPUsageDefinition

setRetentionDays.ps1

param(
[string]$day
)

Add-PSSnapin "Microsoft.SharePoint.PowerShell"

If($day -le 0)
 {
   $day = 3
 }

Write-Host "Changing retention values to $day days..."
$logCategories = Get-SPUsageDefinition

Foreach ($category in $logCategories)
{
	Set-SPUsageDefinition -Identity $category.Name -DaysRetained $day -erroraction 'silentlycontinue'
}

Write-Host "Completed!"