Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

SharePoint 2013 Takipçiler ve Takip Edilenler

10 July 2014

SharePoint 2013 ile bir sosyal portal geliştiriyorsak geçerli kullanıcıya ait takipçi / takip edilen bilgilerine Javascript Object Model ile ulaşmamız gerekebiliyor. Bunu Facebook ya da Twitter’da olduğu gibi, “x yeni takipçi” şeklinde bir bildirim mesajı ile bu takipçilerin kim olduklarını gösterecek bir arayüz geliştirebiliriz. Aşağıdaki örnek MSDN’de bulunsa da göz önünde bulunması için paylaşmak istedim.

Hepsinden önce, sayfamızda SP.js ve SP.UserProfiles.js dosyalarının sayfamıza eklenmiş olması gerekiyor. Bu kodların DOM yüklendikten sonra çalışmasını istediğimizden tabi ki jQuery‘e de ihtiyacımız var.

<SharePoint:ScriptLink name="SP.js" runat="server" ondemand="false" localizable="false" loadafterui="true" /> 
<SharePoint:ScriptLink name="SP.UserProfiles.js" runat="server" ondemand="false" localizable="false" loadafterui="true" />
var followed;
var followers;

$(document).ready(function () {
  SP.SOD.executeOrDelayUntilScriptLoaded(getFollowedAndFollowers, 'SP.UserProfiles.js');
});

function getFollowedAndFollowers() {
  var clientContext = SP.ClientContext.get_current();
  var followingManager = new SP.Social.SocialFollowingManager(clientContext);
  followers = followingManager.getFollowers();
  followed = followingManager.getFollowed(1);
  clientContext.executeQueryAsync(showFollowedAndFollowers, requestFailed)
}

function showFollowedAndFollowers() {
  var results = followed.length + 'kişiyi takip ediyorsunuz:\n';
  for (var i = 0; i &lt; followed.length; i++) {
    var user = followed[i];
    var name = user.get_name();
    var personalSiteUri = user.get_personalSiteUri();
    var pictureUri = user.get_imageUri();
    results += '\n' + name + '\n' + personalSiteUri + '\n' + pictureUri + '\n';
  }

  results += '\n' + followers.length + ' kişi sizi takip ediyor: \n';
  for (var i = 0; i &lt; followers.length; i++) {
    var user = followers[i];
    var name = user.get_name();
    var personalSiteUri = user.get_personalSiteUri();
    var pictureUri = user.get_imageUri();
    results += '\n' + name + '\n' + personalSiteUri + '\n' + pictureUri + '\n';
  }
  alert(results);
}

function requestFailed(sender, args) {
  $('#message').html('Error: ' + args.get_message());
}