Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

SharePoint Doküman Kütüphanesine Çoklu Dosya Yükleme

15 March 2014

Son birkaç günümü bu konu üzerinde araştırmalarla geçirdim. İlk başta FileUpload kontrolü ile bu isteği gerçekleştirmiş olsam da daha kolay, daha hızlı ve daha sorunsuz bir yöntem olmasından dolayı UploadCtl adlı ActiveX bişelenini kullanmaya karar verdim. Oluşturduğunuz bir Visual Web Part‘ın ASCX dosyasına aşağıdaki kodları eklemeniz, belirttiğiniz kütüphaneye dosya yüklemenize olanak sağlıyor:

<script type="text/jscript">
  function DocumentUpload() {
    var uploadCtl = document.getElementById("idUploadCtl");
    uploadCtl.MultipleUpload();
  }
</script>

<input type="hidden" name="Cmd" value="Save" />
<input type="hidden" name="putopts" value="true" />
<input type="hidden" name="Confirmation-URL" value="web/url/lists/listname" />
<input type="hidden" name="PostURL" value="" />
<input type="hidden" name="VTI-GROUP" value="0" />
<input type="hidden" name="destination" id="destination" value="/web/url/lists/listname">

<asp:Panel runat="server" Width="100%">
  <script>
    try {
      if (new ActiveXObject("STSUpld.UploadCtl"))
        document.write("<OBJECT id=\"idUploadCtl\" name=\"idUploadCtl\" CLASSID=\"CLSID:07B06095-5687-4d13-9E32-12B4259C9813\" WIDTH=\"100%\" HEIGHT=\"350px\"></OBJECT>");
    }
    catch (error) {
    }
  </script>
  <asp:Button runat="server" accesskey="O" id="btnTamam" CssClass="ms-ButtonHeightWidth" Text="Dosyaları Yükle" UseSubmitBehavior="False" OnClientClick="DocumentUpload(); return false;"/>
  <asp:Button runat="server" accesskey="C" id="btnIptal" CssClass="ms-ButtonHeightWidth" Text="İptal" UseSubmitBehavior="False" style="display: none;"/>
</asp:Panel>

Yukarıda gördüğünüz gizlenmiş input’lar kontrolümüzün nasıl çalışacağını ayarlamış oluyoruz. putopts ile varolan dosyaların üzerine yazıp yazmayacağımızı, destionation ile yükleme yapacağımız doküman kütüphanesi veya klasörün yolunu belirleyebiliriz. Tarayıcımızda ActiveX‘in devre dışı olmaması gerektiğini de unutmayın.

İyi çalışmalar…