Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

JavaScript Client Object Model ile Liste İşlemleri

13 January 2014

SharePoint2010

Bu konuyla alakalı detaylıca bir yazı hazırlama düşüncesi çok uzun zamandır aklımda ancak bir türlü gereken vakti ayıramıyorum. O yüzden detayları bir kenara bırakıp, işe girdim gireli belki de en çok kullandığım bu JavaScript liste işlemlerini sizlerle de paylaşmak istedim. Avantaj ve dezavantajlarından burada bahsettiğim konunun kod kısmını aşağıdan görebilir ve kullanabilirsiniz.

Listeye Öge Ekleme:

var myContext = new SP.ClientContext.get_current();
var myWeb = myContext.get_web();
var myList = myWeb.get_lists().getByTitle('ListeAdı');
var myListItemCreationInfo = new SP.ListItemCreationInformation();
var newItem = myList.addItem(myListItemCreationInfo);
newItem.set_item('Title', titleText);
newItem.update();

myContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, AddNewItemSuccess),
   Function.createDelegate(this, AddNewItemFail));

function AddNewItemFail(sender, args) {
  alert('Yeni öge eklenemedi: ' + args.get_message());
}
function AddNewItemSuccess(sender, args) {
  alert('Yeni öge başarıyla eklendi.');
}

Liste Ögelerine Ulaşma:

ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(function () {
  var context = new SP.ClientContext.get_current();
  var web = context.get_web();
  var list = web.get_lists().getByTitle('ListeAdı');

  var query = SP.CamlQuery.createAllItemsQuery();
  allItems = list.getItems(query);
  context.load(allItems);

  context.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, GetItemsSuccess),
   Function.createDelegate(this, GetItems.Failed));
}, 'sp.js');

function GetItemsSuccess() {
  var ListEnumerator = this.allItems.getEnumerator();
  while (ListEnumerator.moveNext()) {
   var currentItem = ListEnumerator.get_current();
   alert(currentItem.get_item('Title'));  
  }
}

function GetItemsFailed(sender, args) {
  alert("Ögelere ulaşılamadı: " + args.get_message());
}

Liste Ögesini Güncelleme:

var myContext = new SP.ClientContext.get_current();
var myWeb = myContext.get_web();
var myList = myWeb.get_lists().getByTitle('ListeAdı');
var myListItem = myList.getItemById(2014);
myListItem.set_item('Title', 'Hasan');
myListItem.update();

myContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, UpdateItemSuccess),
   Function.createDelegate(this, UpdateItemFail));

function UpdateItemFail(sender, args) {
  alert('Öge güncellenemedi: ' + args.get_message());
}
function UpdateItemSuccess(sender, args) {
  alert('Öge başarıyla güncellendi.');
}

Listeden Öge Silme:

var myContext = new SP.ClientContext.get_current();
var myWeb = myContext.get_web();
var myList = myWeb.get_lists().getByTitle('ListeAdı');
var myListItem = myList.getItemById(2014);
myListItem.deleteObject();

myContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, DeleteItemSuccess),
   Function.createDelegate(this, DeleteItemFail));

function DeleteItemFail(sender, args) {
  alert('Öge silinemedi: ' + args.get_message());
}
function DeleteItemSuccess(sender, args) {
  alert('Öge başarıyla silindi.');
}

Vakit ayırabilirsem bir sonraki yazı, bir jQuery eklentisi olan SPServices ile ilgili olacak, bunun haberini de -kendimi yazmaya motive edebilmek adına- vermiş olayım.

Hepinize iyi çalışmalar…