Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

SharePoint User Profile'daki Hatalı Profil Resmi URL'lerin Düzeltilmesi

28 October 2013

Bu yazıma, yakın zamanda Active Directory‘deki kullanıcı profil resimlerinin nasıl SharePoint User Profile‘a çekilebileceğini açıklayan bir yazı da yazacağımı belirterek başlamak istiyorum. Ancak önce elimizdeki problemi çözelim 😉

En son karşılaştığım ve çözmek zorunda olduğum sorun buydu: Active Directory‘de tanımlı kullanıcı resimleri, SharePoint User Profile‘a aktarılmıştı ancak tüm resim URL’leri hatalıydı. Bu yüzden arama sonuçları ve My Site gibi yerlerde kullanıcıların resimleri yerine çarpı işaretleri görüyorduk. URL’deki problem ise site adresinden sonra tek bir ‘/’ karakterinin eksik olmasıydı. Profil resimlerinin URL’leri şu şekilde görünüyordu:

http://sharepointURL/my/mysitesUser PhotosProfile Pictures/...

Oysa olması gereken URL şu şekildeydi:

http://sharepointURL/my/mysites/User PhotosProfile Pictures/...

Aşağıdaki PowerShell scriptini çalıştırarak, yukarıda ilk yazdığım formatta olan tüm URL’leri ikinci formata dönüştürmek mümkün oldu. Böylece sorunumuz da çözülmüş oldu.

Add-PSSnapin Microsoft.Sharepoint.Powershell 
$SiteCollectionUrl = "http://sharepointURL/"
$hataliURL = "http://sharepointURL/my/mysitesUser" 
$dogruURL = "http://sharepointURL/my/mysites/User" 
$site = Get-SPSite $SiteCollectionUrl
$context = Get-SPServiceContext($site) 
$profileManager = new-object Microsoft.Office.Server.UserProfiles.UserProfileManager($context) 
Write-Host "profileManager.Count: " $profileManager.Count -ForegroundColor Yellow;

$profiles = $profileManager.GetEnumerator()
foreach ($userProfile in $profiles)
{
  if($userProfile["PictureUrl"].Value -ne $null)
  {
   Write-Host "AccountName: " $userProfile["AccountName"].Value ", PictureUrl: " $userProfile["PictureUrl"].Value -ForegroundColor Yellow;

   $eskiURL = $userProfile["PictureUrl"].Value
   if($eskiURL -match $hataliURL)
   {
     $userProfile["PictureUrl"].Value = $eskiURL.Replace($hataliURL, $dogruURL)
     $userProfile.Commit()
     Write-Host "new PictureUrl: " $userProfile["PictureUrl"].Value -ForegroundColor Yellow;
   }
  }
}

$site.Dispose()