Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

PowerShell ile SharePoint Resim Kütüphanesindeki Dosyaları İndirmek

27 October 2013

Birkaç PowerShell scripti ile ilgilenmek zorunda kaldıktan sonra, böyle bir şey de vardı diyen arkadaşım Selçuk Demir aracılığıyla paylaşıyorum efendim 🙂 SharePoint 2010 ve SharePoint 2013 resim kütüphanelerinde deneyip başarılı çalıştığını gördüğümüz bu scriptin ilgili değişkenlerini düzenleyip, kütüphanenizde bulunan tüm resimleri belirlediğiniz bir klasöre indirebiliyorsunuz.

Remove-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -erroraction SilentlyContinue
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -erroraction SilentlyContinue

$destination = "C:\MyLibrary"
$webUrl = "http://sharepointURL"
$listUrl = "http://sharepointURL/PictureLibrary"

$web = Get-SPWeb -Identity $webUrl
$list = $web.GetList($listUrl)

function DownLoadImages($folderUrl)
{
  $folder = $web.GetFolder($folderUrl)
  foreach ($file in $folder.Files)
  {
    $destinationfolder = $destination + "/" + $folder.Url
    if (!(Test-Path -path $destinationfolder))
    {
      $dest = New-Item $destinationfolder -type directory
    }
    $binary = $file.OpenBinary()
    $stream = New-Object System.IO.FileStream($destinationfolder + "/" + $file.Name), Create
    $writer = New-Object System.IO.BinaryWriter($stream)
    $writer.write($binary)
    $writer.Close()
  }
}

try
{ 
  DownLoadImages($list.RootFolder.Url)
  foreach ($folder in $list.Folders)
  {
    DownLoadImages($folder.Url)
  }
}
catch
{
  write-host $_.exception 
}
finally
{
  if($web -ne $null)
  {
    $web.Dispose()
  }
}