Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

SharePoint 2010 - Ribbon'daki Butonları Gizlemek

23 September 2013

SharePoint2010

SharePoint 2010‘da herhangi bir liste ya da kütüphanenin ribbon menüsündeki çeşitli butonları gizlemeye ihtiyacımız olabiliyor. Son çalışmam, belirli bir listedeki “Create View” (Görünüm Oluştur), ve “Modify View” (Görünümü Özelleştir) butonlarının Ribbon’dan kaldırılması yönündeydi. Bunun için bir “feature” (özellik) hazırlamam istendi, böylece bu fonksiyon “Manage Site Feeatures” (Site Özelliklerini Yönet) altından aktif/pasif durumuna geçebilecekti. Ben bu yazımda hem sitemizdeki tüm listeler/kütüphaneler için geçerli olacak ve sadece XML dosyalarıyla hazırlanabilecek bir özellik oluşturmayı, hem de Visual Studio 2010 kullanarak sadece istediğimiz listelerde geçerli olacak bir özellik oluşturmayı anlatmaya çalışacağım.

A) Butonun Tüm Liste veya Kütüphanelerden Kaldırılması

2 adet XML dosyası ile oluşturabileceğimiz bu özellik için şu dizinde yeni bir klasör oluşturmamız gerekiyor: “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\FEATURES”. Yazıma, klasör adını “DisableRibbonButton” olarak belirlediğiniz varsayımıyla devam edeceğim. Şimdi DisableRibbonButton klasörü içinde “feature.xml” adlı bir dosya oluşturup içeriğini aşağıdakiyle değiştiriyoruz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Feature Id="33057CD9-6D14-45c9-81AD-5C1FE066AC75"
     Title="DisableRibbonButton"
     Description="DisableRibbonButton"
     Version="1.0.0.0"
     Scope="Web"
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
 <ElementManifests>
  <ElementManifest Location="Manifest.xml" />
 </ElementManifests>
</Feature>

Ardından “Manifest.xml” adlı başka bir dosya oluşturup içeriğini aşağıdakiyle değiştiriyoruz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
 <CustomAction
  Id="RemoveCreateViewButton"
  Location="CommandUI.Ribbon"
  RegistrationType="List"
  RegistrationId="100">
  <CommandUIExtension>
   <CommandUIDefinitions>
    <CommandUIDefinition
     Location="Ribbon.List.CustomViews.CreateView" />
   </CommandUIDefinitions>
  </CommandUIExtension>
 </CustomAction>
</Elements>

Manifest.xml dosyasında önemli iki nokta var. Bunlardan ilki RegistrationId kısmı. Burada özelliğimiz nerede çalışacak onu belirliyoruz. Benim kullanıdığım 100 özel listeleri belirtirken, 101 Döküman Kütüphanesini belirtiyor. Diğer liste ve kütüphaneler için detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İkinci önemli kısmı ise CommandUIDefinition altındaki Location değeri. Burada hangi butonun gizleneceğini belirtmiş oluyoruz ki her bir buton için Location değerlerini bulabileceğiniz listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu iki dosyayı belirtilen yolda oluşturduğumuz klasör altında oluşturduğumuza göre özelliğimiz hazır demektir. Şimdi bunu sitemize yükleyip aktifleştirmemiz gerekiyor.

Install-SPFeature DisableRibbonButton
Enable-SPFeature DisableRibbonButton url http://&lt;server_adresi&gt;*

Tüm bu işlemlerden sonra “Create View” butonunu ribbondan kaldırmış oluyoruz. Öncesi:

sharepoint-ribbon-once

Sonrası:

sharepoint-ribbon-sonra

B) Butonun Belirli Bir Liste veya Kütüphaneden Kaldırılması

XML dosyalarıyla belirli bir liste veya kütüphaneyi hedef alarak işlem yapmamız mümkün değil. Burada Visual Studio 2010 kullanarak biraz kod yazmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebiliriz:

 1. Visual Studio 2010‘da “Empty Sharepoint Project” seçiyoruz ve projemize sağ tıklayıp Add > New Item yolunu izleyerek “Empty Element” ekliyoruz.
 2. Özelliğimize (feature) sağ tıklayıp “Add Event Receiver” seçip aşağıdakine benzer bir kodu ekliyoruz.
public override void FeatureActivated(SPFeatureReceiverProperties properties)
{
 using(SPSite site = new SPSite("SiteURL"))
 using (SPWeb web = site.OpenWeb())
 {
  SPList list = web.Lists.TryGetList("ListeAdi");
  if (list != null)
  {
   var action = list.UserCustomActions.Add();
   action.Location = "CommandUI.Ribbon";
   action.Sequence = 50;
   action.Title = "Hide Button from Ribbon";
   action.CommandUIExtension = @"
   <CommandUIExtension><CommandUIDefinitions>
   <CommandUIDefinition Location=""Ribbon.List.CustomViews.CreateView"">
   </CommandUIDefinition>
   </CommandUIDefinitions>
   </CommandUIExtension>";
   action.Update();
  }
 }
}

Projemizi deploy ettiğimiz zaman “ListeAdi” ile belirttiğimiz listemizdeki “Create View” butonunun gizlendiğini göreceksiniz. Tanımladığımız CustomAction’ı listemizden silmek içinse eklediğimiz EventReceiver’ın FeatureDeactivating metodunu aşağıdaki şekilde düzenlememiz gerekiyor:

public override void FeatureDeactivating(SPFeatureReceiverProperties properties)
{
 using (SPSite site = new SPSite("SiteURL"))
 using (SPWeb web = site.OpenWeb())
 {
  SPList list = web.Lists.TryGetList("ListeAdi");
  if (list != null)
  {
   foreach (SPUserCustomAction action in list.UserCustomActions)
   {
    if (action.Title == "Hide Button from Ribbon")
    {
     action.Delete();
     break;
    }
   }
  }
 }
}