Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

SharePoint 2013 - Farklı Kullanıcı Olarak Oturum Aç

26 August 2013

SharePoint 2013‘te Farklı Kullanıcı Olarak Oturum Aç (Sign in as a Different User) özelliği kaldırılmış. Bunun yerine geri getirilmesi konusunda acı bir tecrübe yaşamışken buradan da paylaşmak istedim 🙂

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES” klasörü altında bulunan “Welcome.ascx” dosyasını düzenleyip, “ID_RequestAccess” üzerine aşağıdaki ifadeyi ekliyoruz:

<SharePoint:MenuItemTemplate
  runat="server" ID="ID_LoginAsDifferentUser"
  Text="<%$Resources:wss,personalactions_loginasdifferentuser%>"
  Description="<%$Resources:wss,personalactions_loginasdifferentuserdescription%>"
  MenuGroupId="100"
  Sequence="100"
  UseShortId="true" />