Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

PowerShell ile Solution (wsp) İşlemleri

23 August 2013

SharePoint projelerimizi Publish edip wsp paketimizi aldıktan sonra, PoweShell kullanarak bu paketi yüklemek, deploy etmek, güncellemek, retract etmek ve silmek için aşağıdaki komutları kullanıyoruz.

Ekleme:

Add-SPSolution "C:\Solutions\SharePointSolution.wsp"

Yükleme:

Install-SPSolution Identity SharePointSolution.wsp WebApplication http://url GACDeployment

Eğer sandboxed bir solution yükleyeceksek aşağıdaki komutu kullanıyoruz:

Install-SPUserSolution –Identity SharePointSolution.wsp WebApplication http://url GACDeployment

Güncelleme:

Update-SPSolution Identity SharePointSolution.wsp LiteralPath "C:\Solutions\SharePointSolution.wsp" GacDeployment

Kaldırma:

Uninstall-SPSolution Identity SharePointSolution.wsp WebApplication http://url

Silme:

Remove-SPSolutionIdentity SharePointSolution.wsp