Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

JavaScript Object to String

12 August 2013

JavaScript’te ulaşmaya çalıştığım veriler Object olarak geldiği zaman, alert() ile görmeye çalıştığımda başarılı olamıyorum. Aslında almak istediğim veriyi almış oluyorum ama bunu görüntülemek için string türüne çevirmek gerekiyor. Aşağıdaki fonksiyonu buldum işime yarayan, object’in içinde ne var ne yok görebiliyoruz string’e dönüştürüp.

function objToString (obj) {
  var str = '';
  for (var p in obj) {
    if (obj.hasOwnProperty(p)) {
      str += p + '::' + obj[p] + '\n';
    }
  }
  return str;
}