Hasan Gök

~kodlamaya, hayata ve şeylere dair yalan yanlış düşünceler içeren kişisel blog~

Exception - The upgraded database schema doesn't match the TargetSchema

25 February 2017

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Yeni bir yazı, yeni bir problem ile tekrar sizlerleyim.

Yeni kurduğumuz SharePoint 2016 Farm’ına yüklediğimiz patchler sonrası upgrade ederken Configuration Wizard sürekli hata alıyordu. İlgili log dosyalarını incelediğimde (Central Administration > Upgrade and Migration > Check upgrade status yolunda Failed olan satırlarda log dosyası adreslerini görebiliyoruz) gördüm ki aşağıdaki hatayı alıyoruz:

Upgrade [SPContentDatabase Name=WSS_Content] failed.
Exception: The upgraded database schema doesn't match the TargetSchema
     at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPDatabaseWssSequence.Upgrade()
     at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUpgradeSession.RunUpgraders(Object o, List`1 lstClass)
     at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUpgradeSession.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

Bunun için öncelikle content database’leri upgrade etmemiz, sonrasında Configuration Wizard’ı çalıştırmamız gerekiyor. SharePoint 2016 Management Shell açarak aşağıdaki satırı çalıştırmak yeterli olacak:

Get-SPContentDatabase | ?{$_.NeedsUpgrade -eq $true} | Upgrade-SPContentDatabase -Confirm:$false

Sonrasında Configuration Wizard başarılı bir şekilde tamamlanacak. Check Upgrade Status sayfasından da başarıyla tamamlandığını görebilirsiniz.

Kolaylıklar…