PowerShell ile Solution (wsp) İşlemleri

SharePoint projelerimizi Publish edip wsp paketimizi aldıktan sonra, PoweShell kullanarak bu paketi yüklemek, deploy etmek, güncellemek, retract etmek ve silmek için aşağıdaki komutları kullanıyoruz.

Ekleme:

Add-SPSolution "C:\Solutions\SharePointSolution.wsp"

Yükleme:

Install-SPSolution –Identity SharePointSolution.wsp –WebApplication http://url –GACDeployment

Eğer sandboxed bir solution yükleyeceksek aşağıdaki komutu kullanıyoruz:

Install-SPUserSolution –Identity SharePointSolution.wsp –WebApplication http://url –GACDeployment

Güncelleme:

Update-SPSolution –Identity SharePointSolution.wsp –LiteralPath "C:\Solutions\SharePointSolution.wsp" –GacDeployment

Kaldırma:

Uninstall-SPSolution –Identity SharePointSolution.wsp –WebApplication http://url

Silme:

Remove-SPSolution–Identity SharePointSolution.wsp
Written on August 23, 2013