Sharepoint User Profile'daki Kullanıcılar

Dört aydır Sharepoint geliştirme ile uğraşmaktayım. Sharepoint’in bir çok kavramı üzerinde en azından kulak aşinalığı oluşturmuş durumdayım. Ancak hiçbir fikrim olmayan bir konu vardı ki o da User Profile’dı. Küçük bir örnek ile Sharepoint’teki tüm kullanıcıların bilgilerine ulaştım, ihtiyacı olanlarla da paylaşmak istedim. Öncelikle Visual Studio’da bir Sharepoint projesi açıp, projemize Visual Web Part ekliyoruz. ASCX dosyamıza bir label ekleyip, Page_Load fonksiyonunu aşağıdaki gibi düzenliyoruz:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  SPServiceContext context = SPServiceContext.GetContext(SPContext.Current.Site);
  UserProfileManager profileManager = new UserProfileManager(context);
  lblUsers.Text = "<table border='1'><tr><th>UserGuid</th><th>AccountName</th><th>UserName</th></tr>";
  foreach (Microsoft.Office.Server.UserProfiles.UserProfile item in profileManager)
  {
  lblUsers.Text += "<tr><td>" + (item[PropertyConstants.AccountName] != null ? item[PropertyConstants.UserGuid].Value : "") +
  "</td><td>" + (item[PropertyConstants.UserGuid] != null ? item[PropertyConstants.AccountName].Value : "") +
  "</td><td>" + (item[PropertyConstants.UserName] != null ? item[PropertyConstants.UserName].Value : "") + "</td></tr>";
  }
  lblUsers.Text += "</table>";
}

Bu web part’ı herhangi bir sayfaya eklediğimizde tüm kullanıcılarımızı ve bilgilerini görebiliyoruz. sharepoint-users

Written on August 1, 2013