Sharepoint 2013 SP.js Dosyası ile Çalışmak

Javascript Object Model kullanarak, Sharepoint 2010 üzerinde listeye bağlanıp veri çekebiliyordum. Bunun için javascript kodumuzu aşağıdaki fonksiyonun içinde kullanıyorduk:

ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded("javascript fonksiyonu", "sp.js");

Fakat Sharepoint 2013 üzerinde bu fonksiyon çalışmıyor. Aslında çalışıyor da, neyse o mesele çok karışık :) Yapmamız gereken değişiklik şöyle:

SP.SOD.executeFunc('sp.js', 'SP.ClientContext', "javascript fonksiyonu");
Written on July 30, 2013